Testy autoškola

Informácie o kurzoch:

Nový kurz

Nový kurz začína 17.4.2019 o 16.00. Pozor počet záujemcov v kurze limitovaný. Treba sa dopredu telefonicky zarezervovať na 0904 660 474. Tešíme sa na Vás.

Vstup do kurzu

Záujemca o vodičské oprávnenie musí dovŕšiť vek minimálne 17 rokov. Na začiatok je potrebné vyplniť a podpísať tlačivo "Prihláška do autoškoly", kde zákazník uvedie svoje osobné údaje. Súčasťou tlačiva je aj vyhlásenie o bezúhonnosti v doprave a dobrom zdravotnom stave uchádzača.

Záujemca musí navštíviť svojho lekára pred začiatkom výcviku a požiadať ho o lekársku prehliadku. Stanovisko môže vydať obvodný - praktický lekár ( praktický lekár pre dospelých, prípadne praktický lekár pre deti a dorast ), ktorý by sa mal vyjadriť k zdravotnému stavu budúceho vodiča. Iný lekár nemôže takýto záver stanoviť. Lekár by mal posúdiť sluch, zrak a prípadne vykonať iné individuálne posúdenia ku ktorým si môže vyžiadať stanoviská iných odborných lekárov. Za túto činnosť sa platí podľa cenníka lekára. Záver o lekárskej prehliadke má konštatovať, či záujemca o vodičský preukaz ( len pre konkrétnu skupinu ) spĺňa nároky na jeho udelenie.

Všetky potrebné tlačivá k výcviku u nás dostanete zdarma.Odovzdaním vylnenej prihlášky do autoškoly sa uchádzač stáva žiakom autoškoly.

Priebeh kurzu

V autoškole absolvujete svoj teoretický a praktický výcvik.

  Skupina B sa skladá z:

 • 35 hodín teórie a 41 hodín praktického výcviku:
 • 1 hodina oboznámenie s vozidlom (osobný automobil)
 • 8 hodín autocvičisko
 • 3 hodiny mierna intenzita premávky
 • 26 hodín zvýšená intenzita cestnej premávky
 • 3 hodiny praktická údžba
 • 1 výcviková hodina trvá 45 minút
 • Počas celého trvania kurzu noste svoj občiansky preukaz a záznamník praktického výcviku. Obsahová náplň teoretických hodín sa týka vysvetlenia aktuálneho zákona o cestnej premávke a súvisiacich predpisov - pravidlá cestnej premávky, značky, križovatky, konštrukcia vozidla ... Všetko potrebné na teoretické fungovanie v doprave získate na našich hodinách.

  V autoškole má žiak možnosť testovať sa a pripraviť sa na skúšku na získanie vodičského oprávnenia. Pre praktický výcvik autoškola pridelí žiakovi svojho inštruktora, ktorý vás bude sprevádzať celým praktickým výcvikom.

  Súčasťou vašej prípravy je aj výcvik prvej pomoci. Výcvik prvej pomoci vykonáva certifikovaná organizácia. Tento výcvik musí absolvovať každý žiak, buď individuálne alebo ho môže zariadiť autoškola ( v prípade záujmu skupiny ). Cena za kurz prvej pomoci je individuálna podľa organizácie, ktorá ho vykonáva (cca 17 Eur). Absolvovanie kurzu prvej pomoci je nutné preukázať autoškole.

  Úhrada za výcvik sa dá vykonať naraz alebo na splátky. V prípade dohody o platbe na splátky s autoškolou, si môže žiak cenu za kurz rozdeliť na viacero splátok. Platba na splátky dohodnutú cenu nezvyšuje.

  Všetky potrebné tlačivá k výcviku u nás dostanete zdarma. Odovzdaním vyplnenej prihlášky do autoškoly sa uchádzač stáva žiakom autoškoly.

  Skúška

  Pri žiadosti o vodičský preukaz máte nárok na jednu riadnu a 2 opravné skúšky. Skúška začína písomným testom z pravidiel cestnej premávky, ďalej pokračuje na autocvičisku kde sa otestuje vaše parkovanie kolmé, šikmé, pozdĺžne. Nakoniec sa prejde do ostrej premávky so skúšobným komisárom ( policajt ) vo vozidle.

  Jazda v meste trvá cca 20 min., kde skúšobný komisár preverí Vaše základné zručnosti, reakcie a správenie sa v premávke. My Vás pripravíme tak, že to hravo zvládnete.

  Poplatok za skúšku predstavuje kolok vo výške 33,- Eur Kolok na opravnú skúšku je 8,- Eur

  Doplnkové služby

 • Kondičné jazdy (zameriame sa na to, v čom ste si nie istý) Cena 90 min. 30,- Eur
 • Škola šmyku s vozidlom so zadným náhonom na cvičisku vo Višnovom) Cena 30 min. 70,- Eur
 • Kurz úspornej a defenzívnej jazdy Cena 90 min. 40 ,- Eur
 • Školenie vodičov referenských vozidiel od 15,- Eur
 • Rýchlokurz (cca 1 mesiac) cena 970,- Eur